เลนส์โปรเกรสซีฟ (Progressive Lens)

เป็นเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ถ้าคุณมีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีสายตายาวตามอายุ หรือรู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบความชัดเจนในการมองในระยะไกล แล้วชัดไม่เหมือนกับมองในระยะใกล้ (เช่น ขับรถมองชัด แต่อ่านหนังสือแล้วมองไม่ชัดเท่าตอนขับรถ) แว่นโปรเกรสซีฟคือคำตอบที่จะทำให้คุณมองเห็นชัดเจนทุกระยะ

โครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟ ประกอบไปด้วย 

1. ส่วนบนของเลนส์ จะเป็นค่าสายตาสำหรับมองระยะไกล (Distance) ส่วนนี้เป็นส่วนที่กว้างที่สุด ใช้สำหรับการขับรถ ดูหนัง 

2. ส่วนกลางของเลนส์ จะเป็นค่าสายตาสำหรับมองระยะกลาง (Intermediate )หรือระยะคอมพิวเตอร์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แคบที่สุดของเลนส์ เนื่องจากจะมีภาพบิดเบือน (Peripheral Distortion) อยู่ทางด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง ใช้สำหรับดูคอมพิวเตอร์ หรือทำงานที่มีระยะตั้งแต่ 60-100 ซม.

3. ส่วนล่างของเลนส์ จะเป็นค่าสายตาสำหรับมองใกล้ (Near)  ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แคบรองลงมา เนื่องจากยังมีภาพบิดเบือน(Peripheral Distortion)อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่ง ใช้สำหรับอ่านหนังสือ หรือทำงานที่อยู่ระยะใกล้ 30-40 ซม.

4. ด้านข้างของเลนส์ จะเป็นส่วนภาพบิดเบือน (Peripheral Distortion) เป็นข้อจำกัดของการเจียรเลนส์ในการไล่ค่าสายตา ไม่สามารถใช้มองได้

ข้อดีของแว่นโปรเกรสซีฟ

1. สามารถมองเห็นชัดทุกระยะในแว่นเดียว ไม่ต้องพกแว่นหลายอัน

2. ไม่มีรอยต่อระหว่างเลนส์ ทำให้เห็นภาพชัดต่อเนื่องไม่สะดุด แตกต่างจากเลนส์สองชั้นในอดีตที่มีขีดตรงกลางเลนส์ ทำให้เห็นภาพไม่smooth

3. บุคลิกภาพดี ไม่ต้องสลับแว่นไปมา หรือมองลอดแว่น

4. ช่วยถนอมสายตาให้คงที่หรือ เปลี่ยนช้าลง

ข้อจำกัดของแว่นโปรเกรสซีฟ

1.ช่วงแรกของการใส่แว่นโปรเกรสซีฟต้องอาศัยการปรับตัว เนื่องจากการมองภาพในแต่ละระยะจะใช้จุดโฟกัสที่แตกต่างกัน

2. มีภาพบิดเบือนด้านข้าง

เลนส์แว่นตาแบรนด์เนมชั้นนำ