ร่วมงานกับเรา

ศูนย์แว่นตาและเลนส์โปรเกรสซีฟ Be My Glasses Optic โดยพญ.มัทยา จักษุแพทย์ รพ.พญาไท 1 เปิดรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้


1. นักทัศนมาตรศาสตร์ ( OD ) 

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขา ทัศนมาตรศาสตร์ 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความซื่อสัตย์ 
- ตรงต่อเวลา 
- เปิดใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและรับความรู้ใหม่ๆเสมอ
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- มองโลกในแง่ดี และมีทัศนคติเชิงบวก 
- มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาได้ดี 
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ ​และทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลาที่กำหนด
- ​ทำงานเป็นทีมได้ และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ให้เกียรติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สามารถสื่อสารกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้

2. ช่างประกอบแว่นตา

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
- สัญชาติไทย
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกอบแว่นตามาก่อน
- ตรงต่อเวลา 
- เปิดใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและรับความรู้ใหม่ๆเสมอ
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
​- ​ทำงานเป็นทีมได้ และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ให้เกียรติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ ​และทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลาที่กำหนด
- มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ 

3. พนักงานต้อนรับ/พนักงานขาย

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี
- เพศหญิง
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการขายแว่นตา การวัดสายตา มาก่อน
- ตรงต่อเวลา 
- เปิดใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและรับความรู้ใหม่ๆเสมอ
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- ทำงานเป็นทีมได้ และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ให้เกียรติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลาที่กำหนด
- มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ 
- สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ส่งข้อมูลสำหรับสมัครงานได้ที่ email : bemyglassesoptic@gmail.com

โทร. 099-463-6365